Langhøjskolens profil

Der spilles Blomst og Blad Der spilles Blomst og Blad

Information om skolens fokusområder. Langhøjskolen har 3 fokusområder, bevægelse, science og skak.

 

Luk alle
Åbn alle

Bevægelse

Alle elever i folkeskolen har ret til 45 minutters bevægelse om dagen. Bevægelse er med til både at øge elevernes trivsel, at forbedre elevernes motorik og almene udvikling samt at understøtte elevernes læring. Ud over dette giver bevægelse glæde og velvære.

Dette udlever vi på Langhøjskolen på mange forskellige måder:

  • Pædagogisk idræt i SFO-en: SFO 3høje er certificeret idræts-SFO. Det betyder, at medarbejderne er uddannet inden for pædagogisk idræt, som er en rød tråd gennem aktiviteterne i SFO-en om eftermiddagen og pædagogernes virke i skolen i den understøttende undervisning.
    Pædagogisk idræt handler især om et særligt perspektiv på de aktiviteter, der planlægges for børnene og betyder derfor ikke, at der dyrkes idræt hver dag i SFO-en.
  • Brainbrakes: Alle klasser i skolen arbejder med brainbrakes. Her gælder det om at få en pause fra den faglige fordybelse. Dette kan være i form af VAMOS, som er nogle bevægelseskort udviklet på Frydenhøjskolen eller en "lufter", hvor eleverne får en udendørs pause med mulighed for at bevæge kroppen.
  • Infrastruktur: På Langhøjskolen er det tilladt at løbe på gangen. Skolen har udviklet et "løbebånd" på gangen, som betyder, at elever (og andre) må løbe i et bestemt felt midt på gangen. Vi vil gerne understøtte elevernes naturlige trang til at sætte i løb i stedet for at skulle være forsigtig, passe på og gå stille på gangen.
  • Bevægelsessparring: Alle pædagoger og lærere har mulighed for at få hjælp til at implementere bevægelse i deres undervisning. Skolen har to medarbejdere, der tilbyder sparring og rådgivning. Disse kan bookes gennem hele året til korte eller længere forløb.
  • PULS-programmet: Alle elever i Storehøj har 4 dage om ugen en ekstra lektion i bevægelse, hvor der er fokus på elevens individuelle udvikling. Her arbejdes struktureret med bevægelse og ikke idræt, hvilket betyder, at der ikke arbejdes med idrætsdiscipliner eller særlige teknikker. Så alle elever kan være med. Eleverne måler deres puls og kan på en skærm følge med i, hvorvidt de ligger i den rigtige pulszone. Klasselokalerne til den efterfølgende undervisning er indrettet med whiteboards, så eleverne kan få størst muligt udbytte af pulstræningen og kan arbejde videre med bevægelse i undervisningen med fokus på at kunne bevæge sig friere og stå op i undervisningen. 
  • Svømning på 3. årgang: På Langhøjskolen har vi valgt at bruge noget af den understøttende undervisning på en ekstra svømmetime for eleverne. Skolen har egen svømmehal og har heraf mulighed for at give eleverne et år med fokus på vandtilvænning og leg i vand. 
Puls

Pulsen op

Luk alle
Åbn alle

Science

Skolen ligger i et naturskønt område og tæt på spændende eksterne læringsmiljøer indenfor science bla Biofos/Kloaklab, kommunens naturcenter Quark, Ørsted, Energi og Vand-værkstedet, Newtonrummet på Risbjergskolen, Klimazirkus og genbrugspladsen ved ARC Hvidovre.

Skolen arbejder med åben skole og samarbejder med de omtalte virksomheder fra nærområdet. Desuden har skolens 8.årgang i 2020 deltaget i Sesam projektet sammen med KU. Sesam står for: Sense, Science and the Magic of Food og er et EU-sponsoreret projekt.

Skolen har hvert år siden 2016 fået certifikat i Science og Talent fra Sciencetalenter i Sorø.

Vi har diplom i udeskole ved DGI og arbejder med praktisk, undersøgende undervisningsforløb, der kan inddrage skolens nærområde med eng, strand og eksterne læringsmiljøer.

Vi har et miljøråd og har ”Grønt Flag”.

Skolen har faste traditioner med naturfagsmaraton på 3.-6. årgang, som forløber over 5-10 uger. I forbindelse med  5.-6. klasses naturfagsmaraton har vi indført en fast omlagt uge, hvor alle lektioner tilegnes arbejdet med naturfagsmaraton.

Vi har en årlig fast omlagt science uge i uge 39 med et fælles overordnet naturfagligt tema, som hele skolen arbejder tværfagligt med.

Siden 2012 har Langhøjskolen sammen med Frydenhøjskolen haft ansvaret for Hvidovre Kommunes talentprojekt i science. Undervisningen er for dygtige og særligt motiverede elever i 8. og 9.klasse og foregår i samarbejde med Københavns Universitet, hvor eleverne får mulighed for at arbejde i laboratorier og med professionelt udstyr.

Vi er i gang med arbejdet på at skabe et udeområde med et leg- og læringsmiljø indenfor vand og energi. Udeområdet skal udvikles med midler, vi søger fra fonde og puljer mm, fx Hvidovre kommunes klimapulje. Projektet ledes af en styregruppe, med medlemmer fra skolebestyrelse, ledelse, elever og lærere og tanken er, at talentelever skal være med til at udvikle projektet.

Testtubes

Rainbow

Luk alle
Åbn alle

Skoleskak på skemaet

På Langhøjskolen står der skak på skemaet for alle eleverne i 0.-2. klasse. I 0. klasserne er der to ugentlige lektioner og i hver af 1. og 2. klasserne er der én ugentlig lektion med skoleskak på skemaet. Desuden er der mulighed for at spille skak i 10-pauserne på skolebiblioteket (PLC), mens udvalgte elever i perioder har talenttimer i skak i løbet af skoleåret.

Det er ikke tilfældigt, at der er skoleskak på skemaet. Børnene lærer at holde fokus, koncentrere sig, fordybe sig og træffe selvstændige beslutninger, når de spiller skak.

Der er desuden en social gevinst ved at spille skak. Børnene skal sammen få spillet til at fungere, de skal lære at vente på hinanden, overholde nogle regler og håndtere det at vinde og tabe.

Der vil i skaktimerne være mange forskellige og varierede aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om bondeskak, kondiskak, actionskak, “arm og hjerne”, lynskak og opgaveløsning. Vi spiller desuden både mini-games og alm. skak på iPad og computer af og til i timerne. 

Der bruges forskellige materialer i undervisningen i løbet af skoleåret. I perioder anvendes bogen SKAK+MAT, som har en matematisk indgangsvinkel, og der vil derfor være en del matematik i nogle af de opgaver, børnene løser hen ad vejen.

Hvert år afholdes Skolernes Skakdag, hvor hver elev spiller forskellige former for skak i én time. Her deltager størstedelen af skolens klasser (5-600 elever). 

Langhøjskolen deltager i flere holdmesterskaber hvert år. Skolen har vundet Hvidovremesterskaberne fem år i træk og vandt desuden den yngste gruppe i Københavnsmesterskabet i Skoleskak for hold i 202. Langhøjskolen er desuden faste deltagere i Landsfinalen i Skolernes Skakdag, som hvert år afholdes i Jylland. I 2021 fik vi en sølvvinder til DM.

SKOLESKAK 

Skakbrikker

Skakbrikker