Overgang til ungdomsuddannelse

Du kan læse mere om de lokale tilbud her (nyt vindue).

Alle unge får vejledning om valg af ungdomsuddannelse, mens de går i folkeskole. Der er ansøgningsfrist for tilmelding til den ønskede ungdomsuddannelse 1. marts.

Ansøgningen sker via optagelse.dk (nyt vindue).

Du kan få mere information hos skolens uddannelsesvejleder eller

læs mere i uddannelsesguiden (nyt vindue).

Hvis du ikke går i folkeskole, kan du altid kontakte

uddannelsesvejlederne i den kommunale ungeindsats (nyt vindue).