Skolens profil

Afdelinger

Skoledelen er opdelt i Lillehøj (0.-5. årgang) og Storehøj (6.-9. årgang) samt SFO 3høje. SFO-en består af de 3 afdelinger; Langhøj og Strandhøjen, som begge er placeret på skolen samt Simonshøj, der ligger i for enden af Langhøjparken i SFC´s bygninger.

Profil

Langhøjskolen er en almen folkeskole, der har især har fokus på bevægelse og science.

Bevægelse

Alle elever i folkeskolen har ret til 45 minutters bevægelse om dagen. Bevægelse er med til både at øge elevernes trivsel, at forbedre elevernes motorik og almene udvikling samt at understøtte elevernes læring. Ud over dette giver bevægelse glæde og velvære.

Dette udlever vi på Langhøjskolen på mange forskellige måder:

  • Pædagogisk idræt i SFO-en: SFO 3høje er certificeret idræts-SFO. Det betyder, at medarbejderne er uddannet inden for pædagogisk idræt, som er en rød tråd gennem aktiviteterne i SFO-en om eftermiddagen og pædagogernes virke i skolen i den understøttende undervisning.
    Pædagogisk idræt handler især om et særligt perspektiv på de aktiviteter, der planlægges for børnene og betyder derfor ikke, at der dyrkes idræt hver dag i SFO-en.
  • Brainbrakes: Alle klasser i skolen arbejder med brainbrakes. Her gælder det om at få en pause fra den faglige fordybelse. Dette kan være i form af VAMOS, som er nogle bevægelseskort udviklet på Frydenhøjskolen eller en "lufter", hvor eleverne får en udendørs pause med mulighed for at bevæge kroppen.
  • Infrastruktur: På Langhøjskolen er det tilladt at løbe på gangen. Skolen har udviklet et "løbebånd" på gangen, som betyder, at elever (og andre) må løbe i et bestemt felt midt på gangen. Vi vil gerne understøtte elevernes naturlige trang til at sætte i løb i stedet for at skulle være forsigtig, passe på og gå stille på gangen.
  • Bevægelsessparring: Alle pædagoger og lærere har mulighed for at få hjælp til at implementere bevægelse i deres undervisning. Skolen har to medarbejdere, der tilbyder sparring og rådgivning. Disse kan bookes gennem hele året til korte eller længere forløb.
  • PULS-programmet: Alle elever i Storehøj har 4 dage om ugen en ekstra lektion i bevægelse, hvor der er fokus på elevens individuelle udvikling. Her arbejdes struktureret med bevægelse og ikke idræt, hvilket betyder, at der ikke arbejdes med idrætsdiscipliner eller særlige teknikker. Så alle elever kan være med. Eleverne måler deres puls og kan på en skærm følge med i, hvorvidt de ligger i den rigtige pulszone. Klasselokalerne til den efterfølgende undervisning er indrettet med whiteboards, så eleverne kan få størst muligt udbytte af pulstræningen og kan arbejde videre med bevægelse i undervisningen med fokus på at kunne bevæge sig friere og stå op i undervisningen. 
  • Svømning på 3. årgang: På Langhøjskolen har vi valgt at bruge noget af den understøttende undervisning på en ekstra svømmetime for eleverne. Skolen har egen svømmehal og har heraf mulighed for at give eleverne et år med fokus på vandtilvænning og leg i vand.