Skolens værdigrundlag

Skolebestyrelsen har udarbejdet et værdigrundlag, som vi hermed præsenterer.

Målet med værdigrundlaget er at bygge et fundament for Langhøjskolens virke. Derfor har både elever, forældre og medarbejdere på forskellig vis bidraget til skabelsen af vores skoles værdigrundlag. Det er mening, at værdigrundlaget skal være vores fælles redskab i samarbejdet om det skolen står for: at give eleverne, vores børn, de bedste muligheder for et godt skoleliv.

 

Vi er et fællesskab

Det betyder at:

 • Vi er fælles om at nå målet
 • Vi hjælper hinanden
 • Ingen behøver at være alene
 • Store og små elever kender hinanden
 • Vi respekterer hinanden
 • Vi har traditioner der binder os sammen 

 

Vi er nysgerrige

Det betyder at:

 • Vi er åbne overfor omverdenen
 • Vi giver tid til at undre sig
 • Vi tør gå nye veje
 • Vi er opsøgende 

 

Vi passer på hinanden

Det betyder at:

 • Vi tager hensyn og viser omsorg for hinanden
 • Vi griber ind overfor mobning
 • Vi mægler i konflikter
 • Vi bruger legepatruljer
 • Vi respekterer og hjælper hinanden 

 

Vi sætter fagligheden højt

Det betyder at:

 • Der er udfordringer til alle
 • Vi er velforberedte
 • Vi udvikler undervisningen
 • Vi prioriterer faglig udvikling
 • Alle har de bedste rammer for læring
 • Vi lærer af hinanden

 

Vi samarbejder

Det betyder at:

 • Vi har et fælles ansvar for at skolen fungerer
 • Vi hjælper hinanden
 • Vi løser opgaver i fællesskab
 • Skole/hjemsamarbejde prioriteres højt
 • Vi vil dialog
 • Vi overholder aftaler

 

Vi passer på vores skole

Det betyder at:

 • Vi omtaler skolen pæntVi opfører os pænt i og udenfor skolen
 • Vi holder orden på skolen
 • Vi behandler skolens ting pænt
 • Vi holder skolen ren
 • Vi udsmykker klasser og fælleslokaler