Eksterne samarbejdspartnere

Eksterne samarbejdsparter

Tandplejen

Tandplejen er ansvarlig for tandbehandling af børn i alderen 0-18 år. Behandlingen foregår på Tandplejecentret Enghøj eller Tandplejecentret Præstemosen. 

Læs mere om Tandplejen på deres hjemmeside (nyt vindue) 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er ansvarlig for den sundhedsfaglige kontakt til barnet. Dette foregår via individuel kontakt og gennem samtaler i grupper og i klassen. 

Læs mere om Sundhedsplejen på deres hjemmeside (nyt vindue)

Sundhedsplejen har også tilbud om sorg- og skilsmissegrupper.

Læs mere om Sundhedsplejens grupper her (nyt vindue)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hver skole har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilknyttet både psykolog og høre-/talepædagog. Skolens kontor kan orientere dig om hvilke dage de er på skolen.   

Læs mere om PPR på deres hjemmeside (nyt vindue) 

Familierådgiverne

Hver skole har tilknyttet en familierådgiver. Skolens kontor kan orienterer dig om hvilke dage familierådgiveren kan træffes på skolen. 

Læs mere om Familierådgivere på skolerne på deres hjemmeside (nyt vindue)

Psykologhjælp til unge

Unge mellem 15 og 25 år, som ikke i forvejen får hjælp fra kommunen eller psykiatrien, kan få gratis psykologsamtaler på Poppelgården Familiecenter.

Læs mere om psykologhjælp til unge på deres hjemmeside (nyt vindue)